Rada Samorządu Studenckiego ogłasza nabór kandydatów do Senatu Uczelni.

Kandydatury w postaci oświadczeń prosimy zostawić w portierni do soboty (27.06.2015) do godziny 10

Zachęcamy do czynnego udziału w życiu uczelni.

SZLACHETNA PACZKA NA WSAPIE

SZLACHETNA PACZKA to projekt Stowarzyszenia WIOSNA, który w wyjątkowy sposób inspiruje ludzi do stawania się kimś więcej, do wygrywania swojego życia i zostania Bohaterem. Angażując wolontariuszy wokół liderów – wpływa na zmianę całego społeczeństwa.

Z przyjemnością chcielibyśmy poinformować, że nasza Uczelnia dołączyła do tego projektu.

Rodzina, której chcemy pomóc, to Pani Beata (47 l.) i Pan Wojtek (47 l.), którzy wychowują dwójkę dzieci: Zuzę (10 l.) i Pawła (15 l.). Pani Beata od dwóch lat choruje na nowotwór jelita grubego i ma orzeczoną niepełnosprawność. Pan Wojtek niedawno podjął pracę na umowę zlecenie i zarabia około 450 zł. Trudną sytuacją rodziny, oprócz choroby Pani Beaty, są również finanse. Po odliczeniu kosztów utrzymania mieszkania oraz wydatków na leki Pani Beaty (razem 517 zł), rodzinie pozostaje (709 zł), po przeliczeniu na jednego członka rodziny to (177 zł). Kwota ta często nie wystarcza na podstawowe potrzeby rodziny, a do tego dochodzą również wydatki szkolne.
Pani Beata i jej mąż najbardziej dumni są ze swoich dzieci, które chętnie rozwijają swoje pasje i pomagają matce w domowych obowiązkach. Zuza jest uczennicą 4 klasy podstawowej, śpiewa w chórze szkolnym. Paweł jest uczniem 3 klasy gimnazjum, interesuje się piłka nożną i gra w szkolnej drużynie. Pani Beata i jej dzieci dumni są z ojca, który od roku zmaga się z chorobą alkoholową i wygrywa.
Rodzina najbardziej potrzebuje żywności (zwłaszcza ziemniaki i buraki na zimę), odzieży i ciepłych kołder/poduszek dla dzieci.
Podstawowe produkty żywnościowe, których potrzebuje rodzina:Herbata, Ryż, Kasza, Makaron, Cukier, Olej, Dżem, Konserwy mięsne, Konserwy rybne, Warzywa w puszkach
Specjalne produkty żywieniowe: Pani Beata ma dietę lekkostrawną
Inne: ziemniaki, buraki, mleko, płatki kukurydziane
Potrzebne środki czystości: Proszek do prania, Płyny czyszczące, Płyn do mycia naczyń, Szampon, Pasta do zębów, Szczoteczka do zębów
Inne: szare mydło (zalecane przez lekarza Pani Beaty)

POMOCE SZKOLNE:
Zeszyty, Bloki, Kredki, Farbki, Plecak, Przybory do pisania

WYPOSAŻENIE MIESZKANIA:
Kołdra, Poduszka, Pościel
Inne: Rodzina potrzebuje 2 kompletów (kołdra i poduszka) dla dzieci.

VII. INNE POTRZEBY:
Dywan lub chodnik – w pokoju, w którym śpią dzieci nie ma dywanu, podłoga jest „goła” i zimą może to być uciążliwe i niekomfortowe, zwłaszcza, gdy Pani Beata oszczędza na ogrzewaniu mieszkania, aby ograniczyć jak najbardziej wydatki.

SZCZEGÓLNE UPOMINKI:
Zuza: lalka Paweł: plecak

Informujemy także, iż zostanie przeprowadzona zbiórka pieniędzy, za które zostaną zakupione artykuły niezbędne rodzinie.

Jeśli masz w domu coś, co Ci się nie przyda, a może przydać się komuś innemu.
Bliższe informacje: julita.martyniuk@gmail.com

Gratujacje

Protokół z posiedzenia Komisji ds. wyłaniania 5% najlepszych absolwentów WSAP w roku akademickim 2013-2014

mikołaj

Zapraszamy studentów oraz przyszłych studentów WSAP na dzień otwarty – spotkanie mikołajkowe – 13 grudnia 2014 r. w godz. 11:00-13:00.

w programie:

Świąteczny nastrój, Mikołaj
Wykład mikołajkowy Rektora WSAP

Zagraniczni studenci, którzy uczą się na polskich uczelniach i aktywnie działają w środowisku akademickim, mogą wziąć udział w konkursie Interstudent na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada 2014.

Konkurs Interstudent, organizowany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, kierowany jest do zagranicznych studentów studiujących w polskich uczelniach, zarówno na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich. W konkursie mogą uczestniczyć studenci uczelni publicznych i niepublicznych, uczący się w języku polskim i obcym.

– Szukamy ludzi, których działalność wzbogaca lokalne środowisko akademickie i buduje pomosty między kulturami. Warunkiem udziału w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim – kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa, działania na rzecz wielokulturowości oraz dobre wyniki w nauce, czy też udział w ciekawych projektach badawczych – informują organizatorzy konkursu.

Podstawą udziału w konkursie jest wypełnienie i przesłanie do organizatorów Ankiety Interstudenta. Zgłoszenia mogą przesyłać: rektorzy lub prorektorzy ds. międzynarodowych, dziekani lub prodziekani, uczelniane biura współpracy międzynarodowej, samorządy studentów i kierownictwa innych organizacji studenckich. Kandydatów mogą zgłaszać również koleżanki i koledzy ze studiów.

Zwycięzców w trzech kategoriach (studia licencjackie, studia magisterskie, studia doktoranckie) wyłoni kapituła konkursu, która może ustanowić dodatkowe wyróżnienia. Laureaci otrzymają nagrody, statuetki oraz dyplomy. Dodatkowym wyróżnieniem będzie popularyzacja zwycięzców i ich uczelni na łamach miesięcznika edukacyjnego Perspektywy.

Gala finałowa konkursu Interstudent odbędzie się 22 stycznia, podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2015” w Lublinie.

Jak informowała w kwietniu „Fundacja Edukacyjna Perspektywy” w Polsce uczy się blisko 36 tys. studentów zagranicznych ze 149 krajów, to o 23 proc. więcej niż w roku poprzednim. Najliczniejszą grupę, ponad 15 tys., stanowią Ukraińcy.

http://studia.dlastudenta.pl/artykul/Trwaja_poszukiwania_najlepszych_studentow_zagranicznych_w_Polsce,109487.html

Interesujesz się zagadnieniami z zakresu rachunkowości, finansów i podatków, chcesz poznać tajniki rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przez studentów podejmujących pracę w trakcie studiów w kraju i zagranicą, stawiasz na praktyczne podejście do zagadnień,
Weź udział w spotkaniu!
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy
w Białymstoku serdecznie zaprasza studentów białostockich uczelni wyższych na spotkanie, które odbędzie się w dn. 25 listopada 2014 r. o godz. 11.00 w siedzibie Oddziału Okręgowego SKwP w Białymstoku ul. Warszawska 34.
Program spotkania umożliwi Wam odpowiedź na pytanie: ile zapłacić PIT i dlaczego?
Szczegółowa problematyka obejmuje odpowiedzi na pytania:
1. Kiedy student jest podatnikiem, płaci podatki i składki ZUS jeżeli uzyskuje dochody z działalności wykonywanej osobiście w kraju lub zagranicą z tytułu:
 stypendiów przyznawanych przez odpowiedniego ministra, przez samorządy i organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, jednostki organizacyjne kościołów)
 studenckich praktyk zawodowych,
 umowy zlecenia wykonywanej podczas wakacji zarówno w kraju jak i zagranicą ,
 umowy o dzieło np. sprzedaje krótki program komputerowy, namaluje obraz, wyda książkę itp.
 uczestniczy konkursach w kraju jak i w konkursach zagranicznych w tym w konkursach internetowych,
 uczestniczy w sesjach zdjęciowych, w pokazach mody itp.
 handluje w internecie bitcoinami,
 kupuje i sprzedaje czyli obrót akcjami na giełdzie,
 kupuje i sprzedaje towary na aukcjach internetowych Allegro, e-bay i innych,
2. Jakie koszty przysługują w odniesieniu do wymienionych dochodów uzyskanych w kraju a jakie od dochodów uzyskanych zagranicą .
3. Jaką stawką podatkową opodatkowane są w/w wymienione dochody.
4. Jaki rodzaj formularza podatkowego PIT obowiązuje w odniesieniu do w/w dochodów i kiedy powstaje obowiązek złożenia zeznania podatkowego gdy uzyskuje dochody tylko w Polsce, uzyskuje dochody w Polsce i za granicą lub uzyskuje dochody tylko zagranicą w krajach UE i poza krajami UE.
5. Kiedy student płaci wszystkie składki ZUS bez względu na wiek jeżeli uzyskuje dochody.
6. W jaki sposób polski fiskus uzyskuje informację o dochodach Polaków uzyskanych w innych państwach.
7. Jakie są skutki niepłacenia podatków.

Podczas spotkania zostanie przedstawiona także działalność statutowa Oddziału Okręgowego w Białymstoku na rzecz Członków Stowarzyszenia, kursy z rachunkowości i podatków organizowane przez Oddział Okręgowy w ramach wewnętrznej certyfikacji zawodu księgowego oraz szkolenia krótkie aktualizujące wiedzę z zakresu rachunkowości, podatków, prawa pracy, prawa cywilnego i KSH.

Zapisz się na spotkanie!
Zapisy do 19.11.2014 r
(informacje na temat chęci uczestnictwa prosimy przesłać na julita.martyniuk@gmail.com)

Gratulujemy
1. Alicja Iwaszko- II rok, stacjonarne- 3 głosy
2. Joanna Lipska- III rok, stacjonarne- 4 głosy

Wyniki głosowania na przedstawicieli Studentów do Senatu WSAP

Wybór Członków Samorządu Studentów do Komisji stypendialnych
uchwała nr 21 wybór przedstawicieli do senatu WSAP im. S. Staszica w Białymstoku
uchwała w sprawie wyborów przedstawcieli Samorządu Studentów WSAP do Senatu

Szanowni Studenci WSAP im. S. Staszica w Białymstoku!

Informujemy, że kandydatury na przedstawicieli studentów do Senatu WSAP im. S. Staszica w Białymstoku należy zgłaszać do dnia 24 października 2014r. do godziny 11.30.

Wypełniony dokument (koniecznie podpisany) należy wrzucić do przygotowanej w tym celu urny w portierni WSAP im. S. Staszica w Białymstoku.

Wybór kandydatów – w liczbie dwóch – nastąpi na pierwszym posiedzeniu Rady Samorządu Studentów WSAP im. S. Staszica w Białymstoku zwołanym po upływie ww. terminu.

Formularze zgłoszenia kandydatury dostępne są na stronie Samorządu Studentów WSAP im. S. Staszica w Białymstoku oraz na stronie internetowej Uczelni.

Podstawa prawna: § 33 ust. 6 Statutu WSAP im. S. Staszica w Białymstoku (w brzmieniu obowiązującym na dzień 05 września 2014r.), § 21 ust. 5 Regulaminu Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku oraz § 1 uchwały nr 19/2014 Rady Samorządu Studentów WSAP im. S. Staszica w Białymstoku z 17 października 2014r. w sprawie określenia terminu, miejsca składania oraz formularza zgłoszenia kandydatury na przedstawiciela studentów do Senatu WSAP im. S. Staszica w Białymstoku.

Podanie do pobrania < --

Szanowni Państwo!

Drodzy Studenci!

Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Aktywizacji Społeczeństwa na Rzecz Zdrowia oraz Promocji Zdrowia Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ma przyjemność zaprosić do udziału w ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Zdrowie – podaj dalej!”. Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi na znaczenie podejmowania przez jednostki i grupy społeczne działań na rzecz zdrowia w najbliższym otoczeniu oraz promocja wśród społeczeństwa zdrowego stylu życia. Konkurs kierowany jest do studentów wszystkich uczelni wyższych w Polsce.

Patronem honorowym Konkursu jest JM Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Przesyłanie Prac Konkursowych trwa od 01.05. do 05.11.2014r.

Efektem końcowym wydarzenia będzie wernisaż Prac Konkursowych połączony z seminarium naukowym poświęconym problematyce promocji zdrowia.

Do wygrania cenne nagrody, m.in.: aparat fotograficzny Sony Alpha SLT-A58 z obiektywem 18-55 mm, kamera Sony HDR-PJ220E, telefon komórkowy Sony Xperia Z oraz tablet Samsung Galaxy Tab 3 7.0 wraz ze smartfonem Samsung Galaxy mini 2!

Regulamin Konkursu oraz pozostałe informacje znajdziecie Państwo na stronie:

http://www.skn-promocjizdrowia.eu/konkurs-fotograficzny.htm

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt: skn.promocjizdrowia@gmail.com

Szanowni Państwo!

Działając w imieniu Rady Kół Naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie chcielibyśmy poinformować, iż

23 maja 2014 roku w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej (http://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/uczelnia/cem/Strony/cem.aspx) odbędzie się VI Ogólnopolska Studencka Konferencja „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”.

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny zamieszczone są na stronie internetowej: http://www.naukaipasja.com.pl/

Komentarze

  Samorząd WSAP

  Wiadomości z regionu

  RSS Error: A feed could not be found at http://www.wspolczesna.pl/apps/pbcs.dll/frontpage. A feed with an invalid mime type may fall victim to this error, or SimplePie was unable to auto-discover it.. Use force_feed() if you are certain this URL is a real feed.

  Marzec 2018
  P W Ś C P S N
  « Cze    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031